Oud weeshuis Breda Amsterdam Breda

De service die Van Rotsvoort u kan leveren bestaat uit een aantal componenten, die afhankelijk van uw wensen ingevuld worden. De service kenmerkt zich door persoonlijke kwaliteit, waarbij het sleutelwoord 'communicatie' is. En deze communicatie bestaat niet uitsluitend uit periodieke rapportage van ons naar u, maar ook wederzijds contact tussen u en ons en tussen uw huurders en ons, aangestuurd door gebeurtenissen of omstandigheden.

Commercieel beheer
Voor een optimaal rendement is een tevreden huurder vereist. Hierop moet worden gestuurd bij de selectie van een huurder, gedurende de periode dat deze huurder gebruik maakt van het onroerend goed en bij het vertrek van de huurder. Van Rotsvoort coördineert in samenspraak met de eigenaar en de verhuurmakelaar de verhuur en is het eerste aanspreekpunt voor de huurder. Ook zullen wij regelmatig op eigen initiatief communiceren met uw huurder om op deze manier feeling te houden met welke zaken er bij hem spelen.

Financieel beheer
Doelstelling van uw belegging is dat deze een zo goed mogelijk rendement oplevert. Dit betekent dat het onroerend goed enerzijds huur oplevert die ook daadwerkelijk geïncasseerd wordt en anderzijds zo efficiënt mogelijk aangestuurd wordt ten aanzien van de kosten.

Technisch beheer
Ook hier is de tevredenheid van de huurder een belangrijke doelstelling. Klachten of storingen moeten snel opgevolgd en opgelost worden en hierover moet helder en duidelijk gecommuniceerd worden. Een andere belangrijke doelstelling van het technisch beheer betreft de fysieke kwaliteit van het onroerend goed. Deze dient goed afgestemd te zijn op de situatie. Aan onderhoud, verbouwingen en renovatie moet een goede kosten-baten analyse ten grondslag te liggen.

Maatwerk
Afhankelijk van fiscale of organisatorische omstandigheden is het goed na te denken over de structuur waarin uw belegging gehouden wordt. Hierbij kan gedacht worden aan het gezamenlijk beleggen in onroerend goed, bijvoorbeeld in familieverband, maar ook aan structuren die een fiscaal aantrekkelijke overdracht van vermogen aan een volgende generatie mogelijk maken.